دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان:

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: هم اکنون حدود ۷۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی گلستانی در نوبت دریافت بیمه تامین اجتماعی هستند.

۷۰ هزار کارگر گلستانی در نوبت بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش گلستان 24، غلامرضا طالبا  اظهار کرد: ۱۷۰ هزار کارگر گلستانی مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند که این عدد در کل کشور حدود ۱۲ میلیون نفر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان افزود: هم اکنون حدود ۷۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در گلستان در نوبت دریافت بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی توضیح داد که ۵۰ درصد کارگران کشور از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند که البته دولت هم برای برخورداری بهتر از درمان کارگران باید برنامه ریزی های بیشتری انجام دهد.

طالبا با بیان اینکه هر ساله نرخ تعرفه‌های پزشکی تغییر می‌کند، ادامه داد: متأسفانه تغییر یکباره نرخ تعرفه‌های پزشکی بر ضرر کارگران است و اگر دولت در این حوزه ورود نکند قطعاً کارگران و خانواده‌های آنها در حوزه درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان اضافه کرد: بر طبق قانون اساسی درمان وظیفه دولت است و بر همین اساس صندوق تأمین اجتماعی برای کارگران ایجاد شد که با کسر ۹ درصد از حقوق آنها مشمول بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند اما به دلیل اینکه خدمات در بیمارستان‌ها و مطب‌های شخصی از طریق بیمه تأمین اجتماعی رایگان نیست با مشکلات جدی در این حوزه روبرو هستند.

وی گفت: به دلیل اینکه نیروی متخصص در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد، کارگزاران مجبور هستند به سمت بیمارستان‌های خصوصی بروند، اگر سازمان تأمین اجتماعی بتواند در خصوص درمان کارگران با مراکز خصوصی قراردادی را منعقد کند، این افراد می‌توانند از خدمات رایگان در این مراکز برخوردار شوند.

طالبا افزود: متأسفانه درمان بار مضاعفی را بر روی دوش کارگران و بازنشستگان در کشور ایجاد کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار