مدیرکل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص عملکرد 11 ماه امسال، گفت: در بحث ستاد کرونا جهت تهیه سبد غذایی و بهداشتی میزان 396 میلیارد تومان توسط تلاش های هیئت امنا و متولیان مقوفات هزینه شد.

هزینه 396 میلیارد تومانی تهیه بسته های غذایی و بهداشتی برای قشر نیازمند

مدیرکل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص عملکرد 11 ماه امسال، گفت: در بحث ستاد کرونا جهت تهیه سبد غذایی و بهداشتی میزان 396 میلیارد تومان توسط تلاش های هیئت امنا و متولیان مقوفات هزینه شد.

به گزارش گلستان 24، معممی مقدم، مدیرکل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آئین افتتاحیه مرکز افق به همراه آغاز عملیات اجرایی فاز سوم عمرانی امامزادگان نه تن گرگان با بیان اینکه توسعه سخت افزاری امامزادگان یک امر ضروری و مهم است، اظهار کرد: توسعه سخت افزاری امامزادگان هدف نیست و موضوعیت ندارد.

وی افزود: بقاع متبرکه مهد قرآن و عترت است.

معممی با بیان اینکه مذهب تشیع یک قدرت نرم است که امامزادگان و مجلس مذهبی و فرهنگ زیارت شامل آن می شود، افزود: فرهنگ زیارت یک فرهنگ حاجت طلبی نیست بلکه فرهنگ انسان سازی است.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از هشت هزار امامزاده، 197 هزار مقوفه و یک میلیون و 300 هزار رقبه داردکه کار هدایت و نظارت آن ها را برعهده دارد.

مدیرکل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص عملکرد 11 ماه امسال، گفت: در بحث ستاد کرونا جهت تهیه سبد غذایی و بهداشتی میزان 396 میلیارد تومان توسط تلاش های هیئت امنا و متولیان مقوفات هزینه شد.

وی افزود:پررنگ کردن ایفای نقش مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه به شمار می آید.

معممی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه حامی کارآفرینان برای رفع محرومیت است، اظهار کرد: اگر طرحی خروجی صد درصدی داشته باشد حتما از آن دفاع خواهیم کرد.اوقاف تلاش دارد فعالیت های خود را متناسب با علم روز و فناوری ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه قانون اوقاف نیازمند اصلاح است، گفت: نام سازمان، سازمان اوقاف و امور خیریه است اما قانون گذار هیچ وظیفه ای بر عهده سازمان اوقاف نگذاشته است. سازمان اوقاف تنها سازمانی است که توان هدایت، حمایت و نظارت دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار