سرپرست اداره کل منابع طبیعی گلستان:

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: امسال220 طرح آبخیزداری با اعتبار100 میلیارد تومانی به انجام رسید که در نوع خود بی نظیر بوده است.

220 طرح آبخیزداری با اعتبار 100 میلیارد تومان اجرا شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ عبدالرحیم لطفی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: یک میلیون و 400‪ هزار هکتار نیاز به اجرای طرح آبخیزداری دارد که از این رقم یک میلیون و 100‪ هکتار مطالعه انجام داده ایم و 650‪ هزار هکتار را به انجام رساندیم و عملیات 300‪ هزار هکتار وارد عملیات جدید شده است.

وی افزود: اجرای طر ح های  آبخیزداری یکی از مهمترین اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان است که به کمک بسیار زیادی به حفظ جنگل‌ها و مراتع می کند.

لطفی ادامه داد: با توجه به اینکه سطح جنگل‌ها طی این سال ها به شدت کاهش پیدا کرده است در نتیجه اجرای چنین طرح هایی یکی از اقدامات ضروری است.

وی گفت:گلستان دارای452 هزار هکتار اراضی جنگلی، 650‪ هزار هکتار اراضی کشاورزی 862‪ هزار هکتارمرتع است که چنانچه در حفظ و نگهداری آنها کم تعهدی صورت گیرد بی شک اراضی استان دچار مشکل می شود در پی آن کم آبی گریبان استان را خواهد گرفت.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در 11 ماهه امسال291 فقره تخریب و تجاوز به263 هکتار اراضی اتفاق افتاد که به سرعت برای آنها تشکیل پرونده صورت گرفت که98 مورد آن مربوط به اراضی جنگلی و10 مورد اراضی ساحلی است. 

 

یک میلیون و100 هزار هکتار از اراضی استان کاداس شد

در ادامه این جلسه معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان گفت: در حال حاضر یک میلیون و100 هزار هکتار از اراضی از طریق اجرای طرح کاداس تبدیل به اراضی ملی و برای آن سند تهیه شد.

مصطفی لو افزود:  یک میلیون و274 هزار هکتار از اراضی استان نیاز به اجرای طرح کاداس دارد که امید داریم به سرعت انجام شود.

وی افزود: تا کنون452 هزار هکتار اراضی جنگلی و 18 هزار هکتار اراضی ساحلی در استان در طرح کاداس قرار گرفتند و برای آنها سند صادر شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار