نشست هم اندیشی قضات دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی گرگان با هدف ایجاد وحدت رویه در رسیدگی ها امروز برگزار شد .

هم اندیشی قضات دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی گرگان درباره آرای نقض شده

به گزارش گلستان ۲۴؛ رئیس کل دادگستری گلستان گفت : اختلاف رویه های قضایی موجود در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ، علل نقض آرای دادگاه های بدوی در محاکم تجدید نظر از جمله مواردی بود که قضات در این نشست درباره ی آن تبادل نظر و گفتگو کردند.

هادی هاشمیان با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و دستیابی به یک نقطه نظر مشترک در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها افزود: وحدت رویه از چندگانگی در رسیدگی ها و صدور آرای متفاوت برای پرونده های یکسان ، جلوگیری می کند و از سردرگمی مردم هم می کاهد.

هاشمیان افزود: انتقال تجربه و دانش قضات پیشکسوت از دیگر مواردیست که این نشست های چندجانبه بستر را برای ان مهیا می کند.

رئیس کل دادگستری گلستان از ادامه نشست های قضات پیشکسوت استان با قضات جوان در سال آینده خبر داد و گفت: بهبود کیفیت آرا، ایجاد وحدت رویه برای کاهش نقض ارا و کاهش زمان رسیدگی پرونده ها نتیجه این نشست هاست که سود آن در نهایت به مردم می رسد و مسیر احقاق حق در محاکم را هموارتر می کند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار