26 محکوم به قصاص را امسال در یک قدمی اجرای حکم به زندگی بازگرداند.

بخشش 26 محکوم به قصاص در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ رئیس کل دادگستری گستان گفت: این محکومان بیشترشان جوانند و در پی دعواهای لفظی کنترل خود را از دست دادند و  مرگ کسانی را رقم زدند که بعضا از نزدیکان و بهترین دوستانشان بودند .

هادی هاشمیان افزود: اعضای شعب صلحی شورای حل اختلاف استان با کمک ریش سفیدان، معتمدان و خیرین منطقه در پرونده های این محکومان که در آستانه اجرای حکم بود پادرمیانی کردند و در نشست های جداگانه با اولیای دم گفت و گو کردند .

هاشمیان ادامه داد: خوشبختانه اولیای دم هم ، رافت و گذشت را ترجیح دادند و بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و به 26نفر فرصت جبران مافات بخشیدند.

وی ادامه داد: پارسال هم با کمک شورای حل اختلاف استان 16 محکوم به قصاص در چند قدمی اجرای حکم به زندگی بازگشتند .

وی ادامه داد: همچنین امسال با تلاش اعضای شورای حل اختلاف 329 محکوم که در آستانه ورود به زندان بودند ، آزاد شدند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار