اقدام ابتکاری دادگستری گلستان ؛

به زودی روسا و دادستان های چند حوزه قضایی استان جابجا می شوند و امروز در نشستی ، این مدیران با وضعیت حوزه های قضایی که قرار است به آنان سپرده شود ، آشنا شدند .

جلسه آشنایی مدیران جدید با حوزه های قضایی که به آنان سپرده می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ در این جلسه نقاط نیازمند بهبود این حوزه ها تشریح شد تا مدیران از پیش از استقرار ، برای بهبود آن برنامه ریزی و مشورت کنند .

رئیس کل دادگستری گلستان در جمع این مدیران از آنان خواست : تواضع را که از اصول متعالی اخلاقیست فراموش نکنند و با همکاری زیرمجموعه از فرصت مدیریت برای بهبود ارائه خدمت به مردم بیشترین بهره را ببرند.

هادی هاشمیان ، نظارت را تکلیف قانونی مدیران عنوان کرد و افزود: کارکنان هم از نظارتی که با هدف شناسایی گره ها و گره گشایی انجام شود ، استقبال می کنند .

هاشمیان در ادامه سخنان خود ، از روسا و دادستان ها خواست در حوزه های قضایی که با آنان سپرده می شود با همراهی مسئولان دستگاه های اجرایی از همه واحدهای تولیدی سرکشی و از نزدیک مشکلات و نیازمندی های آنان را بشنوند و برای رفع موانع تولید تلاش کنند .

هدایت گری ، نظم ، مدیریت ، پاسخگویی و قانون گرایی هم از توصیه های معاونان رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه امروز به مدیران بود .

تا کمتر از یک ماه دیگر در 5 حوزه قضایی استان روسا و دادستان ها جابجا می شوند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار