امیرحسین رحمتی بزرگترین افتخار قرآنی گرگان شد.

بزرگترین افتخار قرآنی گرگان رقم خورد

به گزارش گلستان ۲۴؛ امیرحسین رحمتی در مسابقات بزرگ اوقاف در سطح قاریان ممتاز کشور حائز رتبه اول شد.

وی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی خواهد بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار