رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قضات استان از ابتدای امسال تاکنون برای پنج هزار و ۱۲۳ نفر آرای جایگزین زندان صادر کردند.

۵ هزار نفر به جای زندان به آرای جایگزین حبس محکوم شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ حیدر آسیابی گفت: دادگاه‌ها برای جرایم سبک و کسانی که سابقه دار نیستند این آرا را صادر کردند.

او می گوید:  الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی و نظارت با پابند‌های الکترونیکی از جمله آرای جایگزین زندان است که قضات برای محکومان صادر کردند.

آسیابی گفت: مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از برچسب زنی به افراد، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی از دیگر نهاد‌های پیش‌بینی شده در قانون است که قضات برای جلوگیری از ورود افراد به زندان در جرائم سبک، اعمال کردند.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: امسال ۲۲۱ محکوم به حبس هم به جای زندان با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شدند و تحت نظر قرار دارند.

گلستان از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار