رییس‌کل دادگستری گلستان:

رییس کل دادگستری گلستان گفت: با رای دادگاه ؛چهار دهه کشمکش منابع طبیعی با متصرفان مراتع در منطقه چپرقویمه به پایان رسید.

پایان چهار دهه کشمکش منابع طبیعی با متصرفان مراتع در منطقه چپرقویمه

به گزارش گلستان 24، حیدر آسیابی اظهار کرد: رای خلع ید 93 هکتار از مراتع گنبدکاووس در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر گلستان صادر شد.

وی گفت: با رای شعبه هفتم تجدیدنظر استان، 93 هکتار مرتع پس از چهار دهه کشمکش حقوقی به منابع طبیعی بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متصرفان در سه دعوای حقوقی جداگانه مدعی مالکیت 76 هکتار ، 93 هکتار و 62 هکتار از مراتع منطقه چپرقویمه گنبدکاووس بودند که 138 هکتار آن سال 99 با رای دادگاه خلع ید شد.

 آسیابی افزود: در پرونده 93 هکتاری هم دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک و نقشه های هوایی منطقه ، رای به ملی بودن این اراضی داد.

وی افزود: آرای صادرشده در این پرونده ها قطعیست و به این ترتیب بیش از چهار دهه کشمکش منابع طبیعی با متصرفان در منطقه چپرقویمه به پایان رسید و این مراتع به بیت المال بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پارسال هم با رای دادگاه های استان یکهزار و 87 هکتار مرتع از متجاوزان پس گرفته شد.

آسیابی افزود: ۳۷۸ هکتار جنگل و 6 هکتار ساحل هم پارسال با رای قضات استان به بیت المال بازگشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار