مدرسه طبیعت در شهرهای استان گلستان

به گزارش گلستان24؛عبدالحسین وهاب زاده در همایش کودک و طبیعت در گرگان اظهار داشت: هم اینک 75 مدرسه طبیعت در کشور فعال بوده و در برخی شهرهای استان مازندران 2 مدرسه از این نوع احداث شده است.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و شهرداری تهران در این پیوند امضا شده است، افزود: بر این اساس شهرداری تهران در هر منطقه این شهر 2 مدرسه طبیعت تاسیس می کند.
این بوم شناس؛ راه اندازی این مدارس را در جهت توجه دادن به حفظ طبیعت و محیط زیست ببان کرد و گفت: هدف از تاسیس این مدارس، آشنا شدن کودکان و نوجوانان با طبیعت، یادگیری ضرورت حفظ محیط زیست، آشتی دادن آنان با محیط طبیعی وفراهم کردن فرصت یادگیری در طبیعت است.
بنیانگذار مدرسه طبیعت در ایران با بیان اینکه کودکان در برخی مناطق 19 ساعت از شبانه روز را در کلاس های مختلف آموزشی سپری می کنند، تصریح کرد: این مدت زمان؛ دیگر فرصتی برای بازی کودک باقی نمی گذارد.
به گفته وی؛ این درحالی بوده که کودکان تا 11 سالگی نیاز به آموزش ندارند و اگر به آنها اجازه و فرصت بازی های ساختار نیافته، بازی با سنگ، آب، گل، دوستان خیالی و بازی هایی از این قبیل را دهیم کمتر نیازی به آموزش های دیگر خواهند داشت.
استان گلستان یک میلیون و 869 هزار نفر جمعیت دارد که در 33نقطه شهری و یکهزار و 75 روستا زندگی می کنند، از این جمعیت حدود 320 هزار نفر دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی هستند.

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار