سازمان هواشناسی کشور ​گزارش توصیه‌های هواشناسی کشاورزی را تا ۱۶ مردادماه اعلام کرد.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به کشاورزان گلستانی

به گزارش گلستان24؛به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش سازمان هواشناسی کشور در رابطه با توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل است؛

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای گرم

کاربران گرامی در گلخانه ها و نهالستان ها  بعلت گرمای هوا نسبت به تهویه و راه اندازی سیستم سرمایشی اقدام کنند.

باغدارانجهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان، مالچ پاشی و همچنین آبیاری باغات خود اقدام کنند.

باغداران نسبت به انجام محلولپاشی با کودهای پتاسیمی و کلسیمی برای باغات هسته دار دیررس در صورت آبیاری(هنگام عصر ) اقدام کنند.

زراعی:

کشاورزان برنج کار جهت صرفه جویی و کاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز نموده و برنج را بصورت متناوب آبیاری کنید تا منجر به کف شکنی چاهها و شوری آبهای زیرزمینی نشود.

کشاورزان ذرت کار کشت به صورت  هیرم کاری  انجام شود.در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی نیز کود اوره سرک بصورت کود کاری پای بوته انجام شود.

درمزارع شالی با توجه به آبشویی و تخلیه کود ازته کود مصرفی بصورت سرک و در چند مرحله مصرف شود .ترجیحا کود سولفات آمونیوم مصرف کنید.

کشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاهپزشکی اقدام کنند.

کشاورزان بعد از برداشت شالی جهت افزایش مواد آلی خاک اقدام به کشت ماش کنند.

با توجه به انقضای تاریخ مناسب کشت سویا ، کشاورزان از کشت دیرهنگام زراعت سویا خودداری کنید.

با توجه به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوکی دانه آفتابگردان و در صورت امکان نسبت به استقرار ۳ – ۲ کندو زنبور عسل قبل از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام کنید.

با توجه به افزایش دما و کاهش تنشهای جوی کشاورزان نسبت به آبیاری منظم و دوره ای مزارع سویا و آفتابگردان اقدام کنید . حتما مقدار ۷۵ – ۵۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار مصرف شود.

در صورت شوری آب آبیاری کاهش دور آبیاری ، خسارت ناشی از افزایش دما را کاهش می دهد.

در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه به ویژه در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتراست.

کشاورزان گرامی با توجه به گرم شدن هوا و پایداری نسبی هوا در روزهای آینده و احتمال افزایش جمعیت آفت سنک بذرخوار کلزا ، با مشاهده این آفت در بقایای مزارع کلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا ، پنبه ، شالی ، آفتابگردان و باغات ) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم توصیه شده به جز از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

با توجه به گرمای هوا و احتمال افزایش جمعیت آفات در مزارع پنبه و سویا نسبت به انجام مبارزه بیولوژیک و در صورت لزوم  شیمیایی با سموم توصیه شده به جز از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

با توجه به شرایط مناسب محیطی برای بروز بیماری بلاست برنج در مزارع شالی کشت بهاره، در صورت مشاهده نشانه های بیماری ، نسبت به مبارزه شیمیایی با یک قارچکش مناسب اقدام شود به جز از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

در مزارع شالی کشت بهاره که در مرحله خوشه هستند نسبت به مبارزه شیمیایی با آفت کرم ساقه خوار برنج اقدام شود به جز از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

سمپاشی مزارع درساعات خنک تر روز ( صبح یا غروب ) به جز از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندو ها

در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان

رنگ زدن کندو ها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

شیلات:

با توجه به افزایش تراکم ابر در روز پنج شنبه تا اواخر روز شنبه و احتمال بارش رگباری در سطح استان و ثبات نسبی دما به پرورش دهندگان بخصوص گرم آبی توصیه می شود از کوددهی غیرضروری در این زمان خودداری نموده در خصوص غذادهی نیز در بخش سردآبی متناسب با افت دما مدیریت گردد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار