مجری طرح گندم با بیان اینکه حدود ٥ درصد مزارع گندم دچار خسارت ١٠٠درصدی ناشی از سیل شدند،گفت: امسال تولید گندم بیش از مصرف است.

خسارت ١٠٠درصدی مزارع گندم ناشی از سیل

به گزارش گلستان۲۴؛ اسماعیل اسفندیاری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خسارت سیل به محصول گندم در گلستان حدود ٥ تا ٦ درصد کل تولید استان است، گفت: اما اثرات بسیار مثبت این بارندگی در اواخر و اوایل سال، از نظر مقادیر و پراکنش در تولید گندم مؤثر بوده و تا حدود زیادی کاهش تولید ناشی از سیل آن استان را جبران می‌کند. در رابطه با استان خوزستان نیز خسارت سیل به تولید گندم نسبت به گلستان بیشتر بوده اما با توجه به شرایط مزارعی که دچار سیل نشدند و همچنین مزارع گندم دیم استان، سالی استثنایی در تولید گندم این استان را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: انتظار تولید درجه عالی این استان بدلیل خسارت سیل به متوسط تبدیل شده است اما به نظر می‌رسد علیرغم خسارت سیل، تولید گندم سال ۹۸ خوزستان مطابق و یا نزدیک به تولید گندم سال ۹۷ باشد و افزایش تولید و عملکرد گندم سالجاری سایر استان‌ها، این خسارت را جبران خواهد کرد.

وی درباره اینکه چه میزان از اراضی سطح زیر کشت گندم آسیب دیده است؟، ادامه داد: در کل حدود ۵ درصد اراضی گندم دچار ١٠٠ درصد خسارت سیل زدگی شده است.

اسفندیاری پور در پاسخ به این سوال که میزان تولید در دیمزارها چه مقدار از کاهش تولید را می‌تواندجبران کند؟ گفت: بارندگی‌های اخیر باعث افزایش عملکرد در مزارع گندم آبی و به ویژه مزارع گندم دیم خواهد شد. بنابراین قطعاً تولید گندم امسال بیش از نیاز مصرف داخلی است و نگرانی از بابت گندم در سال جاری وجود ندارد.

وی درباره برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در خوش بینانه ترین حالت میزان تولید به کمتر از ۱۰ میلیون تن خواهد رسید، افزود: با توجه به ارزیابی‌های انجام شده پس از سیل، به نظر می‌رسد امسال تولید گندم بیش از ۱۴ میلیون تن خواهد بود و تولید کمتر از ۱۰ میلیون تن، قطعاً صحیح نیست.

مجری طرح گندم تصریح کرد: قطعاً برای سال چهارم تولید گندم به پایداری خوبی رسیده و تولید این محصول در سال جاری بیش از نیاز مصرف سال کشور خواهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار