از انبار کارگزاران کود در استان بازدید شد

به گزارش گلستان۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان گرگان به عمل آمد؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، نمو نه برداری از کودهای تحویلی، ذخیره سازی، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت؛ همچنین کودهای خارج ازسبد موجود در انبا ر( در قالب عقد تفاهم نامه دفتر مرکزی شرکت با شرکت های تولید کننده کود) صورت بردای و صورتجلسه گردید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار