رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت امور اراضی استان ۲۸ حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز در دو منطقه زیارت گرگان در نوبت اجرای حکم هستند.

۲۸ بنای غیرمجاز در جاده زیارت تخریب می شوند

به گزارش گلستان۲۴؛ هادی هاشمیان در این باره اظهار کرد: ۲۸ حکم قطعی تخریب بناهایی که بدون مجوز در زمین‌های کشاورزی منطقه نخودچشمه و شربت زیارت گرگان ساخته شده است در نوبت اجراست که امروز تعدادی از این احکام توسط امور اراضی و با حضور نماینده دادستان، اجرا شد.

وی افزود: امروز همچنین تعدادی از فنس‌ها و دیوارکشی‌های زمین‌های کشاورزی هم که بدون مجوز ایجاد شده بود تخریب شد.

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور آرای قطعی قلع و قمع بناهای غیرمجاز در دیگر مناطق استان هم خبر داد و گفت: این آرا نیز در نوبت اجرا هستند و به تدریج با حضور دستگاه‌های متولی اجرا خواهند شد.

/ایسنا

ارسال نظر

آخرین اخبار