رییس دفتر نمایندگی استان قدس رضوی گلستان گفت:طرح خادم سازی رضوی با هدف کمک به محرومین اجرا می شود.

اجرای طرح خادم سازی رضوی با هدف کمک به محرومین

به گزارش گلستان ۲۴؛ علوی رییس دفتر نمایندگی استان قدس رضوی گلستان گفـت: دو محور عملیاتی دفتر نمایندگی استان قدس رضوی گلستان تبیین معارف رضوی و سبک زندگی رضوی با ۲۸ کانون تخصصی و رسیدگی به امور محرومین با کانون محلی و کانون‌های تخصصی در استان فعال هستند.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار