رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در ادامه‌ جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زیارت گرگان، 12 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه تخریب شد.

تخریب 12 ساخت و ساز غیر مجاز در زیارت گرگان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: این 12 بنا بدون مجوز در مسیر آبشار و محدوده ی شربت زیارت گرگان، ساخته شده بود که با رای دادگاه، قلع و قمع شد.
 
وی بیان کرد: همچنین برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی این منطقه، 15 مورد دیوارکشی و فنس کشی در راستای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی تخریب شد.
 
هاشمیان با تاکید بر این که سایر آرای قلع و قمعی که در دادگاه قطعی شده است نیز در نوبت اجراست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار