رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کلاله از شروع کار ایمن سازی دو نقطه حادثه خیز راه‌های این شهرستان خبر داد.

آغاز ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده‌های کلاله

گزارش گلستان ۲۴؛ قاسم دبوری‌فریمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کلاله گفت: سه راهی تمرقره قوزی و سه راهی گوگجه دو نقطه پرحادثه در مسیر کلاله به مراوه‌تپه با یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار، ایمن سازی می‌شود.


قاسم دبوری‌فریمانی افزود: تعریض طرفین جاده و پل‌ها، ساخت رمپ‌های کنارگذر و جزیره جداکننده مسیر رفت و برگشت از اقداماتی که برای ایمن سازی این مسیر انجام خواهد شد.


به گفته دبوری‌فریمانی، در ۴۶۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی کلاله سه نقطه پرحادثه شناسایی شده که ایمن‌سازی دو نقطه آغاز شد و نقطه دیگر هم پس از تامین اعتبار انجام خواهد شد.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار