استاندار گلستان گفت: اگر اشتباهاتی در ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی گلستان اتفاق افتاده باید بررسی فنی، تکنیکی و زیست محیطی انجام شود.

اشتباهات ثبت جنگل‌های هیرکانی گلستان نیازمند بررسی فنی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر موضوعاتی در خصوص اشتباه در ثبت جهانی جنگل‌های گلستان و شبهاتی در مورد اجرای تله‌کابین علی‌آبادکتول مطرح شده است که نیاز به بررسی فنی دارد.

وی افزود: اگر ثبت در یونسکو درست انجام شده منطق حکم می کند براساس تفاهم انجام شده فرآیندی را که طی شده بپذیریم.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر اشتباهی در خصوص ثبت جنگل‌های هیرکانی گلستان اتفاق افتاده باید همین فرآیند تفاهم مجدد طی و اصلاح شود.

وی تاکید کرد: اگر ثبت جنگل‌های هیرکانی گلستان درست باشد دیگر حرفی نداریم و نباید به آن دست بزنیم.

حق شناس تصریح کرد: نامه‌ای با امضاء سه مدیرکل منابع طبیعی، میراث فرهنگی و محیط زیست خطاب به بنده در خصوص پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی و تله‌کابین علی‌آبادکتول ارسال شده که باید بررسی فنی، تکنیکی و زیست محیطی درخصوص آن انجام شود.

استاندار گلستان متذکر شد: تا بررسی فنی، تکنیکی و زیست محیطی در این خصوص انجام نشود و به اتمام نرسد هرکس حرفی بزند، حرفش مورد تایید نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار