"خدیجه امینی استرآبادی" به عنوان سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان منصوب شد.

انتصاب سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حکمی خدیجه امینی استرآبادی را به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان منصوب کرد.

/ایسنا

ارسال نظر

آخرین اخبار