رئیس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گرگان:

سلامت تأکید کرد: استفاده از قوانین و مقررات از منابع دقیق و معتبر باشد.

  استفاده از قوانین و مقررات از منابع دقیق و معتبر باشد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی کانون وکلای گلستان، «سیدرحمان سلامت» در سمینار آموزشی با موضوع "اثر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ارتقای نظام حقوقی کشور" که به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان در گرگان برگزار شد، گفت: متأسفانه در حوزه قوانین و مقررات، اطلاع رسانی موثر نداشته ایم و رسانه های ما اعم از دولتی و خصوصی، مکتوب و مجازی، در ارائه اطلاعات به مردم دقیق نبوده اند، مخصوصاً در باب قوانین و مقررات که از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه به بیان اهداف تنقیح پرداخت و بیان کرد: در تنقیح به دنبال این هستیم که آخرین اراده ی لازم الاجرای قانونگذار را پیدا کنیم. در این بین باید دید در 11 هزار عنوان قوانین که در هر یک ممکن است ده ها و صدها حکم قانونی وجود داشته باشد چگونه باید آخرین اراده ی قانونگذار را پیدا کرد آن هم در شرایطی که قوانین همه در حال اصلاح اند.

سلامت افزود: تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تعاریفی دارد و اختلاف نظرهایی نیز توسط حقوقدان ها ایجاد شده است؛ برخی از حقوقدان ها معتقدند تدوین، تنقیح را دربردارد و برخی نیز نظرشان بر تنقیح و تدوین است.

وی با بیان اینکه «در بخش تنقیح، با تعدد، تراکم، تورم و پراکندگی در قوانین و مقررات مواجه هستیم» تصریح کرد: از سال 1285 تا به امروز، به جز یک قانون توانستیم همه قوانین را گردآوری کنیم اما درخصوص مقررات با توجه به انبوهی آن و مراجع متعددی که مقررات را وضع می کنند، نتوانسته ایم بسیاری از مقررات را جمع آوری کنیم.

از نگاه رئیس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حوزه قوانین و مقررات، اطلاع رسانی موثری از سوی رسانه ها نیز صورت نگرفته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار