رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های استان، در بخش کشاورزی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی متولی کشاورزی، نیازهای اصلی خود را به دانشگاه اعلام کنند تا ما با کمک محققان دانشگاه آن‌ها را تحلیل و مورد مطالعه قرار دهیم تا نتایج آن به شکل مناسبی مورد استفاده قرار گیرد.

گلستان جای کار بسیاری در پژوهش بخش کشاورزی دارد

به گزارش گلستان ۲۴؛ رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های استان، در بخش کشاورزی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی متولی کشاورزی، نیازهای اصلی خود را به دانشگاه اعلام کنند تا ما با کمک محققان دانشگاه آن‌ها را تحلیل و مورد مطالعه قرار دهیم تا نتایج آن به شکل مناسبی مورد استفاده قرار گیرد.

علی نجفی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر اهمیت موضوع مدیریت آب، اظهار کرد: حجم آب قابل‌توجهی از منابع آب استان برای فعالیت‌های کشاورزی مصرف می‌شود. انجام پژوهش در حوزه صرفه‌جویی مصرف آب بخش کشاورزی و همچنین در حوزه تولید ارقام با نیاز آبی کمتر، از اهمیت زیادی برخوردار است. این اقدامات باعث علمی‌تر شدن کشاورزی ما و کمتر شدن تبعات ناشی از فعالیت‌های کشاورزی بر محیط زیست می‌شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که می‌تواند در کاهش مصرف نهاده‌های کشاورزی مؤثر باشد، توسعه کشاورزی حفاظتی است. هنوز در استان ما، کشاورزی حفاظتی به شکل گسترده عملیاتی نشده است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مبارزه بیولوژیک با آفات را یکی از موضوعات کلیدی در حوزه کشاورزی دانست و گفت: برخی از موضوعات در این بخش توسط محققان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن باید اجرایی شود. برخی از موضوعات هم که جدید است، نیاز به تحقیق دارد.

نجفی‌نژاد خاطرنشان کرد: در حوزه بسته‌بندی و فراوری محصولات کشاورزی جای کار بسیاری در استان وجود دارد. بسیاری از محصولات کشاورزی استان به شکل فله از استان خارج می‌شود درحالی‌که می‌توان با ایجاد صنایع تبدیلی، ارزش افزوده بیشتری برای استان به همراه داشت.

وی با اشاره به ضایعات بخش کشاورزی، گفت: به‌طور متوسط ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی در چرخه مزرعه تا سفره مصرف‌کننده، به هدر می‌رود. با تمرکز روی این موضوع می‌توان مقدار ضایعات را به حداقل رساند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: در بخش کشاورزی باید بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و کشاورزان در استان انسجام ایجاد شود. اگر این سه بخش به انسجام برسند و به یکدیگر کمک کنند، می‌توان با مصرف منابع کمتر، محصول بیشتری تولید کرد.

یافته‌های دانشگاه زمانی می‌تواند مؤثر باشد که وارد چرخه تولید و صنعت شود

نجفی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به این باور رسید که می‌تواند در حوزه کارآفرینی، تجاری‌سازی و دستیابی به دانش‌های جدید گام بردارد و صرفاً به موضوعات آموزشی و نوشتن مقاله نپردازد، مهم‌ترین دستاوردهای دانشگاه در سال‌های اخیر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه یافته‌های دانشگاه زمانی می‌تواند مؤثر باشد که وارد چرخه تولید و صنعت شود، تصریح کرد: زیرساخت‌های خوبی در این دانشگاه برای استقرار بخش‌هایی از صنعت در دانشگاه فراهم‌شده و صنعت‌گران دانش‌بنیان نیز علاقه‌مند به حضور در دانشگاه شدند. به دنبال همکاری و تعامل با بخش‌ها یا واحدهایی که دانشگاه نمی‌تواند مستقیماً آن‌ها را با توجه به نوع مأموریت یا پتانسیل دانشگاه داشته باشد، هستیم. در دنیا هم این موضوع دنبال می‌شود که محصول تولیدی در دانشگاه را به شکل مناسبی با کمک حلقه‌های واسط، به دست مصرف‌کننده برسانند.

/ایسنا

ارسال نظر

آخرین اخبار