حاشیه ای از جنش مطلبه گری دانشجویی ؛

مجمع دوم شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان گلستان یک حاشیه از جنس مطالبه گری دانشجویی هم داشت .

دانشجوی مطالبه گر به رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلابی گلستان چه گفت ؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ مجمع دوم شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان گلستان یک حاشیه هم داشت .

بعد از اینکه 17 کاندیدای شورای ائتلاف استان به بیان نظرات و برنامه های خود پرداختند و دکتر سید علی طاهری رئیس شورای ائتلاف استان به اعضای حاضر تنفس داد تا برای برگزاری انتخابات آماده شوند ، یک دانشجوی مطالبه گر خود را به میز مدیریت جلسه رساند.

این دخترخانم به دکتر طاهری رئیس جلسه گفت که دو دقیقه وقت می خواهد که صحبت کند و نکاتی دارد که دغدغه مردم است و می خواهد آن را با کاندیداها در میان بگذارد .

گویا این خانم تعهدنامه ای را آماده کرده بود که می خواست متن آن را از تریبون مراسم ، برای حاضرین بخواند تا حقیقت ادعاها و گفته های نامزدها برای حاضران قابل ارزیابی باشد که چقدر به این تعهدنامه پایبندند.

اما با توجه به طولانی شدن جلسه و ناگهانی بودن این درخواست و از طرفی تقاضای برخی افراد دیگر جهت صحبت ، این خانم نتوانست حرفش را بزند اما ما از این دانشجوی مطالبه گر خواستیم تا دغدغه اش را از طریق رسانه به افکار عمومی منتقل کند .

به نظر می رسد جامعه و خصوصا نسل جوان کارآمدی مدیران و نامزدهای نمایندگی مجلس را رصد کرده و در چنین مقاطعی حرفها و نکاتی دارند که باید شنیده شود ، مسوولین نظام باید یاد بگیرند در مواجهه با مطالبات مردم خصوصا دانشجویان پاسخگو باشند.

متن نامه ای که این دانشجوی خوش ذوق تهیه کرده بود :

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار