رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی در گلستان گفت: تولید ماهیان گرمابی در این استان با استفاده از ظرفیت طبیعی و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در حال افزایش است.

تولید ماهیان گرمابی گلستان رو به افزایش است

به گزارش گلستان ۲۴؛ عباس آقایی مقدم روز یکشنبه به ایرنا گفت: در سال های اخیر پروژه‌های متعدد ملی و ترویجی در مسیر رونق آبزی پروری، ارزیابی ذخایر و فعالیت‌های ترویجی در گلستان اجرا شد تا از این طریق شرایط برای بهبود وضعیت تولید آبزی پروری این استان فراهم گردد.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های مهم این مرکز، انجام تحقیقات بر روی گونه های آبزی است که راه اندازی مزارع کوچک و بزرگ پرورش ماهیان خاویاری در گلستان از جمله نتایج حاصل از این مطالعات است.

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی در گلستان افزود: همچنین در این مرکز اقدامات ملی متعددی مانند پروژه ارزیابی ذخایر ماهیان اقتصادی دریای خزر انجام شد که مدیریت بهره برداری ذخایر، تعیین میزان سقف، زمان شروع و خاتمه بهره برداری و تحلیل اثر رهاسازی بچه ماهیان در بازسازی ذخایر، پیرامون آن اجرا گردید.

وی همچنین به ظرفیت خلیج گرگان در حفظ و تکثیر گونه های متعدد آبزیان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های مرکز استفاده از این ظرفیت برای توسعه آبزی پروری است. 

آقایی مقدم اظهار داشت: خلیج گرگان ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ تن ماهی را دارد که می توان از این فرصت برای پرورش گونه های دارای ذخایر اندک دریایی و در حال انقراض استفاده کرد.

خلیج چهار هزار هکتاری گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر است و تداوم زندگی بسیاری از جانداران در بزرگترین دریاچه زمین به اتصال این خلیج با دریا وابسته است.

به گزارش ایرنا، گلستان به عنوان مرکز تولید و پرورش ماهیان خاویاری و محل صید تکثیری این گونه است و در سال های اخیر تلاش هایی برای جلوگیری از انقراض آن انجام شده تا با اجرای برنامه های پرورش و تکثیر مصنوعی برند خاویار برای ایران و استان حفظ شود. 

آقایی مقدم در ادامه به برنامه های شیلات برای تکثیر و پرورش خاویار اشاره کرد و گفت: شیلات گلستان سالانه به وسیله مراکز بازسازی تولید بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به ذخایر دریای خزر کمک می کند که راه اندازی این گونه مزارع راهکار حل مشکل کاهش یکی از گونه های مهم آبزیان دریای خزر است.

فیل‌ماهی، تاس‌ماهی روسی یا چالباش، تاس‌ماهی ایرانی یا قره‌برون، ماهی شیپ و ماهی ازون‌برون یا سوروگا، گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر است. 

وی افزود: بانک ژن زنده کپور و کُلمه دریای خزر با هدف نگهداری مولد کپور و کُلمه، مولدسازی و رهاسازی این گونه ها راه اندازی شده و در حال حاضر ۶ هزار قطعه بچه ماهی کپور و کلمه، ۵۰ جفت مولد کپور و کلمه و ۷۰۰ پیش مولد این ماهیان نگهداری می شود.

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی در گلستان افزود: در سال های اخیر با توجه به تغییر اقلیم دریای خزر، ذخایر ماهیان این چهنه آبی دستخوش تغییر شده که راه اندازی بانک ژن می تواند نگرانی از میان رفتن این گونه های آبزی را از بین ببرد.

استان مرزی و شمالی گلستان با کشور ترکمنستان، دریای خزر و استان‌های مازندران، سمنان وخراسان شمالی همسایه است. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار