بعد از بیست و شش سال، امپراتوری قضات بر اراضی ملی گلستان شکست!

گزارش پرونده تصرف اراضی جنگلی توسط 45 تن از قضات سابق گلستان

به گزارش گلستان24 به نقل از قرارگاه شهید احمدی‌روشن؛ بعد از ارجاع اسناد تخلفات قضات سابق گلستان به حوزه ریاست قوه قضاییه و گذر از پنج ماه انسداد و اطاله دادرسی دستور لغو تصرف اراضی از ریاست قوه قضاییه صادر شد.

 پرونده تصرف اراضی قضات با اعمال ماده چهارصد و هفتادو هفت برای نقض رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر (که رای را به نفع مالکیت قضات بر اراضی جنگلی صادر کرده بود) تشکیل شد

 به استناد اسنادی که ارجاع داده شده بود رای دادگاه تجدیدنظر شعبه پنجم شکست شد و پرونده برای بررسی نهایی به دیوانعالی کشور ارجاع داده شد

در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت سال جاری همزمان با ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور، نامه ای به حجت الاسلام مرتضوی مقدم ریاست دیوانعالی کشور با پیوستی از اسناد و پیشنهادات جهت قاطعیت در صدور رای نهایی ارسال شد

ارسال نظر

آخرین اخبار