خانم فریده ساوری گفت: ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند و مجموع این امور آسیب پذیری جامعه در برابر قدرت های سلطه گر را افزایش می دهد.

ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری «حوزه» از گرگان، خانم فریده ساوری در نشست معرفتی که با عنوان "بهینه مصرف کردن و صرفه جویی پیرامون سبک زندگی ایرانی اسلامی" در مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان برگزار شد، بیان کرد:  مصرف بیش از اندازه، کاهش تولید و فقر اجتماعی را به دنبال می آورد.

وی اضافه کرد: ضعف اقتصادی زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم می کند و مجموع این امور آسیب پذیری جامعه در برابر قدرت های سلطه گر را افزایش می دهد و استقلال سیاسی کشور را  تهدید کرده و روند وابستگی را تشدید می نماید.

کارشناس حوزوی اظهار کرد: پیاده کردن روش صحیح و منطقی مصرف، آثار فراوانی به دنبال دارد، زیرا در بُعد اجتماعی وقتی امکانات یک جامعه با نیازها و خواسته های افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ باشد، زمینه دست یابی به استقلال اقتصادی و عزت و سرافرازی فراهم می شود و در بعد فردی با اجتناب از مصارف غیرضروری و تجملی و با متوازن  کردن درآمدها و هزینه ها آرامش روحی و روانی به وجود می آید.

ساوری اذعان کرد: آشنایی با معیارها و رفتارهای خردمندانه در مصرف باعث می شود که بهتر بر مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه غلبه کرده و هزینه ها را تا حد ممکن به امکانات نزدیک کرده و از فشارهای روانی بر خانواده ها کاست.

وی با اشاره به آیه ۱۱۴سوره مبارکه نحل، اضافه کرد:  قرآن استفاده از نعمت های الهی و مصرف کالاها را نه تنها مذموم نمی داند بلکه آن را ضروری معرفی می کند، اما استفاده از نعمت ها گاهی به صورت مثبت و یا منفی و در تضاد با اهداف انسانی قرار می گیرد.

کارشناس حوزوی عنوان کرد: هر مسلمانی برای رسیدن به سعادت حقیقی و کمال مطلوب سعی می کند تا با رعایت تقوای الهی و پایبندی به حدود شرعی به کارهای خود ارزش بدهد که کیفیت و کمیت مصرف از دیدگاه اسلام مقدمه ای برای پیداکردن مسیر صحیح و معقول در زندگی است و مصرف کالاهایی که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع شده است.

ساوری به بیان چگونگی و مقدار مصرف در اسلام پرداخت و خاطرنشان کرد: اصل نیاز در زندگی، اصل اعتدال و میانه روی، اصل تقدیر معیشت، اصل دیگرگرایی و اهتمام به نیازمندان از جمله  معیار و اصول در عرصه مصرف است.

وی، تامین نیازمندی های مادی و دستیابی به رفاه نسبی را از مهمترین اصول حاکم بر مصرف دانست و اذعان کرد: از مباحث اساسی در مصرف، نفی نیاز های غیرواقعی است که عامل سقوط و انحطاط روحی و اخلاقی و اجتماعی است.

ساروی افزود: نیازهای غیرواقعی از خواسته های نفس، تقلید از فرهنگ غرب و تبلیغ در جهت مصرف گرایی که از شیوه های رایج سرمایه داری است، نشات می گیرد و در اسلام استفاده از نعمت ها بدون اینکه فایده عقلانی بر آن مترتب شود، منع شده است.

وی در پایان افزود: از نظر اسلام استفاده از نعمت های الهی برای رفع نیازهای مادی و حفظ حیات امری لازم است، اما به علت محدودیت این مواهب، بهره مندی از آنها آزاد گذاشته نشده است، اصل اعتدال در زندگی، برنامه ریزی در امور اقتصادی و الویت قرار دادن رفع نیازهای اساسی خود و دیگران تاکید شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار