گفت: تاکنون بیش از ۴۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۵ درصد از کل مطالبات کشاورزان گندمکار استان پرداخت شده است.

پرداخت ۴۱۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ منصور صیادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۳۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان گلستانی خریداری شده است.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۱۶ هزار محموله خرید از مزارع استان برداشت و به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۵ هزار ریال است و این قیمت بر اساس پایه خرید با ۴ درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار