یادداشتی به قلم فعال رسانه ای گلستان؛

گرانی نهاده های دامی در فصل برداشت محصول استراتژیک، معنای متفاوتی دارد. این اتفاق عملا چراغ سبزیست به اینکه گندم مرغوب ما بجای آرد و نان، صرف خوراک دام و طیور شود.

مرغ بهانست؛ گندم، هدف است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، احمد ملاشاهی، فعال رسانه ای گلستان در یادداشتی به گرانی مرغ پرداخت و نوشت: مرغ، بخاطر دربرگیری مصرفش هربار به طریقی دل جامعه را می شکند؛ یک بار با جوجه کشی و یکبار با پرکشی قیمت ها، اما حقیقت آن است که هر بار مرغ گران می شود؛ یعنی  ۴۵ روز قبل از آن فرصت داشتیم که مشکل را ببینیم و حل کنیم که احتمالا بخاطر بی تدبیری یا تنبلی و رخوت و یا سکوت رسانه ای حل نشده و اینک در بازار صدایش درآمده است؟

البته این روزها، گرانی مرغ به دنبال گرانی ذرت و سویا، خطر بزرگ دیگری را رقم می زند که بعید می رسد اتفاقی باشد.

گرانی نهاده های دامی در فصل برداشت محصول استراتژیک، معنای متفاوتی دارد؛ این اتفاق عملا چراغ سبزیست به اینکه گندم مرغوب ما بجای آرد و نان، صرف خوراک دام و طیور شود. 

گرانی نهاده های دامی و خوراک طیور در فصل برداشت گندم، از مواردیست که باید به چشم یک نفوذ و یا خیانت به آن نگریست.
 
چگونه ممکن است این وضعیت عادی باشد که پرداخت خرید تضمینی فوری نباشد، سیلوهای گندم در برخی استانها در اوج برداشت به روی کشاورز بسته باشد؛ خوراک مرغ  گران شود و تنها گزینه و آسان ترین راه برای مرغدار و گندمکار این باشد که گندم تازه امسالی به چرخه خوراک دام و طیور سرازیر شود؟

به هرحال این اتفاقات چه عادی باشد چه نباشد، یک چیز مسلم است، هدف، گندم کشور است، مرغ یک بهانه است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار