ولی زاده گفت: گروه جهادی کانون مسجد مکتب الصادق شهرستان کلاله به سیل زدگان و آسیب دیدگان خدمات رسانی کرد.

خدمات رسانی گروه جهادی کانون مکتب الصادق شهرستان کلاله به سیل زدگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ «مهدی ولی زاده» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: گروه جهادی کانون مسجد مکتب الصادق شهرستان کلاله از لحظه وقوع سیل در شهرستان، اقدام به خدمات رسانی کرده است.

 

مدیر کانون مسجد مکتب الصادق شهرستان کلاله با بیان اینکه سیل منجر به خسارت به منازل و زمین های کشاورزی مردم شهرستان کلاله شد، افزود: گروه جهادی کانون مسجد در قالب 10 نفر آتش به اختیار کمک رسانی منازل آسیب را شروع کرده و تا پایان عملیات ‌در خدمت آسیب دیدگان خدمت رسانی را انجام داده است.

download

IMG09141261

ارسال نظر

آخرین اخبار