بسیج در مواقع بحران ثابت می‌کند که در کنار مردم است و واقعیت از مردم برای مردم را در ذات بسیج می‌توان یافت.

تجلی انسانیت در بحران/تولید و توزیع ماسک رایگان توسط بسیجیان گالیکش

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، در مرحله اول شیوع ویروس کرونا در کشور، بانوان بسیجی با ورود به عرصه تولید ماسک به کمک مردم آمدند تا به این واسطه کمبود ماسک در کشور مرتفع شود.

تولید و توزیع ماسک در شهرستان ها توسط بسیجیان باعث کاهش دغدغه مردم در خصوص تهیه ماسک شد.

اما با شروع مجدد شیوع ویروس کرونا و با توجه به ایجاد زیرساخت های تولید انبوه ماسک در کشور، بازهم بسیجیان تولید و توزیع ماسک را در اولویت قرار دادند و در شهرستان های مختلف شاهد اقدامات آنها هستیم.

در همین راستا بانوان بسیجی شهرستان گالیکش در اقدامی خودجوش اقدام به تولید و توزیع رایگان ماسک در بین مردم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار