​حجازی نژاد گفت: نتیجه تعیین کننده در آلودگی آب آزمایش است و تاکنون همه تست های آلودگی نمونه های آب روستای محمدآباد منفی بوده است.

​آب روستای محمدآباد آلودگی ندارد/ نتیجه تمامی آزمایش ها و نمونه برداری ها منفی بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ «فاطمه سادات حجازی نژاد» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: از روز چهارشنبه هفته گذشته گزارشاتی ارائه شد که برخی افراد با علائم دل پیچه به مراکز بهداشت روستای محمدآباد مراجعه کردند و همکاران ما برای بررسی این مسئله همان روز ورود عمل شدند.

 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه در همان روز میزان کلر آزاد آب شرب روستا نیز بررسی شد که در حد نرمال بود، ادامه داد: از روز پنجشنبه هفته گذشته با توجه به تماس کارشناسان بهداشت و گزارشی از مراجعات مردم با مشکلات گوارشی که علائم دل پیچه و برخی علائم اسهال داشتند باعث شد که تیم تخصصی برای بررسی کیفیت آب به این روستا اعزام شود.

 

حجازی نژاد خاطرنشان کرد: شرایط تاسیسات در این روستا بررسی شد و همچنین نمونه هایی از آب شرب این روستا برداشته شد که پس از کشت و بررسی این آزمایش ها نتایج این نمونه گیری ها منفی بود.

 

وی خاطرنشان کرد: همچنین کارشناسان مرکز بهداشت نیز امروز نتایج نمونه های خود را بررسی کردند که آزمایش های آنها نیز منفی بود.

 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب گلستان تاکید کرد: امروز نیز مجدد با اکیپ های مشترک مرکز بهداشت از شرایط این روستا بازدید کردیم و در نشست مشترک که امروز در مرکز بهداشت روستای محمدآباد داشتیم مشخص شد براساس نتایج آزمایش های آلودگی آب مرکز بهداشت نیز آب روستا آلودگی ندارد.

 

حجازی نژاد خاطرنشان کرد: امروز نیز گزارش هایی از دل پیچه برخی از اهالی روستای محمدآباد گزارش شد که به این منظور بار دیگر تیم های ما به روستا مراجعه کردند و نمونه های جدیدی را از آب شرب گرفتند که نتایج این آزمایش ها 24 تا 48 ساعت آینده مشخص می شود.

 

وی یادآور شد: کلر آب روستای محمدآباد در حد مجاز است و آب شرب روستای محمدآباد هیچ آلودگی ندارد و صورتجلسه ای با حضور دهیار و کارشناسان مرکز بهداشت تنظیم شده  است و در این صورتجلسه نیز عنوان شد که آزمایش های آب شرب روستا در تاریخ 9 مرداد عاری از هر گونه آلودگی است.

 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه به صورت استاندارد ماهانه یک بار از آب شرب روستاها نمونه گیری می شود و نتایج آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، ابراز داشت: در هفته گذشته این آزمایش در روستای محمدآباد انجام شده بود و هیچ آلودگی در آب شرب این روستا وجود نداشت.

 

حجازی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به مسمومیت هایی که پیش آمده هر روز از آب شرب این روستا نمونه برداری می کنیم و علت آن این است که وضعیت آب این روستا از نظر شیمیایی و میکروبی بررسی شود.

 

وی افزود: تا زمانی که این موضوع تعیین و تکلیف شود از 20 نقطه به صورت پراکنده 6 نمونه میکروبی از آب شرب روستا برداشته می شود و همچنین میزان کلر نیز روزانه بررسی خواهد  شد ولی اعتقاد ما این است که منابع آب این روستا هیچ آلودگی ندارد.

 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب گلستان خاطرنشان کرد: حرف متقن بررسی آلودگی آب را آزمایش ها بیان می کند همیشه در مسمومیت ها ذهنیت به سمت آلودگی آب می رود ولی باید به آزمایش ها استناد کنیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار