مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان از رهاسازی آب سد بوستان خبر داد.

آب سد بوستان رها سازی می‌شود
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از آب منطقه‌ای گلستان، شعبان رسولی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با توجه به تصمیمات کمیته هماهنگی توزیع آب سد‌های استان، بخشی از آب مخزن سد بوستان، با هدف تامین آبی کشاورزان اراضی کشاورزی پایاب سد‌های بوستان و گلستان و نیاز زیست محیطی مسیر رودخانه رهاسازی می‌شود.

رسولی ادامه داد: رهاسازی آب از ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۲۰ مرداد آغاز و به مدت ۲۴ ساعت و با دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه ادامه دارد.

او افزود: در همین راستا از مردم عزیز تقاضا می‌شود از نزدیک‌شدن به مسیر رودخانه گرگانرود و محدوده مخازن سد‌ها و شبکه آبیاری و زهکشی خودداری کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار