رئیس اداره منابع طبیعی ازادشهر از کشف 5 اصله درخت قطع شده از گونه کاج تهران در روستای خاندوز سادات آزادشهر، خبر داد.

کشف 5اصله درخت قطع شده در آزادشهر

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، جلال عجم از کشف 5 اصله درخت قطع شده از گونه کاج تهران و جلوگیری از قطع بیشتر درختان سوزنی برگ در جنگل های دست کاشت روستای خاندوز خبر داد و گفت: گزارشات مردمی و هوشیاری نیروهای حفاظتی منابع طبیعی باعث شده تا متخلفین به راحتی نتوانند به منابع ملی خسارت بزنند. 

رضا عجم نوروزی حراست اداره منابع طبیعی در این خصوص گفت: با توجه به گزارشات مردمی و پیگیری نیروهای حفاظتی توانستیم با حضور در منطقه شناسایی شده در ساعت 2 بامداد از قطع و انتقال درختان دست کاشت توسط متخلفین جلوگیری کنیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار