رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی سرپرستان واحدهای گنبدکاووس و مینودشت، طبس و نطنز را منصوب کرد.

سرپرستان ۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، احمد مهرابیان را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس و مینودشت، محمد نجفی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس و حسین بوجاری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز منصوب کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس و مینودشت

در متن احکام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد مهرابیان

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس و مینودشت» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

احمد مهرابیان دارای مدرک دکتری صنایع و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است که دارای سوابقی از جمله رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیر گروه مدیریت، رئیس مجتمع آزمایشگاهی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس است.

همچنین دکتر طهرانچی طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های آذر اسکندری چراتی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

برادر گرامی جناب آقای محمد نجفی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

محمد نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس است که پیش از این معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس بوده است.

همچنین دکتر طهرانچی ضمن موافقت با استعفای حمید رضایی‌فر سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس طی نامه‌ای جداگانه از زحمات وی قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین بوجاری

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

حسین بوجاری دارای مدرک دکتری تخصصی آمار کاربردی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان است که دارای سوابقی از جمله معاون اداری مالی، معاون آموزشی و مدیر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان است.

همچنین دکتر محمدمهدی طهرانچی طی نامه‌ای جداگانه از زحمات سیدرضا شریعت‌زاده سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز قدردانی کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار