کود سوپرفسفات ساده و اوره با همان ارز4200 تومانی بدون هیچ گونه تغییر قیمت توزیع می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان گلستان ، به نقل از دکتر مهاجر ریاست سازمان  جهاد کشاورزی استان با بیان مطلب گفت: از 100 کیلوگرم کود شیمیایی  که در مزرعه مصرف می شود،20-15 درصد آن مربوط به کود فسفاته است که از منابع داخلی و خارجی تامین می شود.

وی در مورد کود سوپرفسفات تریپل به ارز نیمایی و تغییر قیمت آن بیش از5/4 برابر اشاره کرد: 15 درصد نیاز کودی زمین را تشکیل می دهد و مابقی مربوط به کود های سوپر فسفات ساده و اوره است که 85 درصد نیاز کشاورزی است که صددرصد آن از منابع داخلی تامین می شود که با همان ارز4200 تومان بدون هیچ تغیر قیمتی توزیع می شود و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار