سرپرست فرمانداری کلاله:

سرپرست فرمانداری کلاله در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرستان با بیان اینکه با جدیت به دنبال جذب سرمایه گذاران و رفع موانع سرمایه گذاری هستیم; گفت: روند توسعه شهرستان کلاله با جذب سرمایه گذار شتاب بیشتری خواهد گرفت.

با جدیت به دنبال جذب سرمایه گذاران و رفع موانع سرمایه گذاری هستیم
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی فرمانداری کلاله;محمد ابراهیمی سرپرست فرمانداری کلاله اظهار داشت:برداشت بی رویه قارچ ترافل از عرصه های جنگلی تهدیدی است که با مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی ضمن تلقیح اسپور های قارچ ترافل، اشتغال زایی و افزایش رفاه شهروندان را بهمراه خواهد داشت.

سرپرست فرماندار کلاله در ادامه تاکید کرد:همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان بستر لازم را برای جذب سرمایه گذار فراهم آورند.

در این جلسه سرمایه گذار داخلی به نمایندگی از شرکت فعال در توسعه قارچ ترافل حضور داشت و به ارائه طرح توسعه تولید قارچ ترافل در شهرستان پرداخت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار