پژوهشگر گلستانی نوشت : حاج قاسم متعلق به یک نسل نیست ! حاج قاسم متعلق به انقلاب اسلامی است که امروز مرز نمیشناسد ، نسل نمیشناسد ، نژاد نمیشناسد.

ما و ادبیات دفاع مقدس بانگاهی به کتاب" بچه های حاج قاسم"

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما ؛ حسین پایین محلی پژوهشگر ابدیات استان گلستان طی مطلبی نوشت :

تقدیم به سردار رشید اسلام شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همه رزمندگان دفاع مقدس که بر ارمان خود ایستاده اند

همه ما بچه های حاج قاسمیم

تاریخ جامعه بشری رنگین کمان ادیان وفرهنگها ومذاهبی است که در نقاط مشترکی بهم می رسند.یکی ازاین نقاط مشترک حریت وآزادگی است که در ادیان توحیدی وفطرت همه انسانها نهادینه شده است.هیچ انسانی زور وظلم وستم را برخود ودیگری نمیپسندد وطبیعتا تقابل در برابر ظلم وظالم وایستادگی مورد تاییدهمگان است.

ادبیات پایداری ومقاومت به شاخه ای اطلاق میشود که از افریقاتا امریکای جنوبی واروپا واسیا را دربر میگیرد.نکته ای که در دوقرن اخیر باگسترش استعمار غربی درجهان واکنش ملتها ونخبگان انها رابرانگیخت وشاهد اثار گرانسگی در حوزه ادبیات مقاومت وپایداری در ملل ونحل بوده ایم که ذکر یکایک انان از توان راقم این سطور بیرون است وفرصتی دیگر میطلبد.

مارتین لوتر کینگ ومالکوم ایکس درامریکا ،نلسون ماندلا وفرانتس فانون درافریقا ،نزار قبانی در فلسطین ، اقبال لاهوری در پاکستان وگاندی و تاگور درهند تنها چند چهره شاخص جهانی درحوزه مقاومت وصلح اند.جالب اینجاست که تاسی برخی از این بزرگان همواره درحوزه مقاومت به اسلام وعاشورا بوده است.

وباظهور انقلاب اسلامی این گفتمان عاشوراست که جهانی میشود والگوی جریانات و جنبشهای ازادیخواه درسراسر عالم چنانکه رهبر جنبش جلیقه زردها درفرانسه انقلاب اسلامی راالگو خواند وپیشتر دربوسنی مسلمانان پرچم جمهوری اسلامی راداشتند.

باظهور انقلاب اسلامی به عنوان یک رخداد منحصر به فرد غرب احساس خطر کرد وبا تحریک همسایه غربی جنگ ۸ساله رابه ما تحمیل کرد.جمهوری اسلامی در بدو شکل گیری خود با موجی از ترور ها وجنگهای خیابانی و تجزیه طلبها روبرو شد که باتوفیق الهی ورهبری مدبرانه وبصیرت تاریخی مردم توطئه ها خنثی گردید اما هجوم بعثیها از سه محور جغرافیایی جنوب،غرب وجنوب غرب جنگ همه جانبه ای راعلیه تمامیت تاریخی وجغرافیایی ما به راه انداخت که نیازمند حضور همه جانبه مردم در خط نبرد حق علیه باطل بود وباز پرچم عاشورایی امام حسین بود که همه رادر زیر خود جمع کرد واصحاب حق را رقم زد.

باشکل گیری جنگ ۸ساله جامعه وارد فضای عاشورایی شد ونخبگان وخواص واهل قلم واصحاب رسانه وفرهنگ نیز بنابر انچه دیدند وشنیدند ودر جبهه حق علیه باطل احساس کردند دست به خلق اثار هنری وادبی زدند.به عنوان مثال سید شهدای اهل قلم
باتیم خود شامل ابراهیم حاتمی کیا،نادر طالب زاده مستkد تاریخی وماندگار روایت فتح راساختند وبعد باامثال مسعود فراستی در بوسنی حضور یافتند.

نویسندگان انقلاب اسلامی درحوزه شعر ورمان اثار گسترده ای خلق کردند که به ادبیات دفاع مقدس مشهور شد.برخی ازاین اثار درهمان دهه اول جنگ تحت عنوان شعر دفاع مقدس ظهور کرد وشاعرانی چون محمدعلی مردانی رابا ان شعر حماسی اش میشناسیم وبرخی اثار بعداز دوره جنگ مثل علیرضا قزوه.این اثار برخی شهرت ملی وجهانی یافتند وحتی به چند زبان ترجمه شدند.اثاری چون شاهرخ حر انقلاب،خاک های نرم کوشک،دا،من زنده ام،سلام برابراهیم،سفر به گرای ۲۷۰ درجه.

در استانها نیز برخی دست به قلم بردند ودرباب شهدای استانی ورزمندگان وجانبازان وخاطرات ایثارگران نوشتند.درگلستان به عنوان نمونه از غلامعلی نسایی میتوان نام برد که باتاسیس مجموعه فرهنگی هوران مبلغ ایثار وشهادت وفرهنگ مقاومت است وراوی ۸سال جنگ تحمیلی.

کتابهایی چون فانوس کمین و زود پرستو شوبیا.که شامل خاطرات ومصاحبه با رزمندکانی چون حاج تقی ایزد از جلین است.همینطور انتشارات مقسم باچاپ کتاب دوجلدی خاطرات رزمندکان شهر جلین وگرگان که بعضا در لشگر خط شکن ۲۵کربلابودند.و کتاب شهید حتملو وبرخی اثار دیگر.همینطور اثار ارزشمند اقای خارکوهی که نیاز به معرفی ندارد.

دراین نوشتار بران شدیم کتاب "بچه های حاج قاسم"خاطرات سردار حسین معروفی فرمانده سپاه نینوای گلستان در دوران دفاع مقدس و اسارت را بازگو کنیم.

این کتاب توسط افسر فاضلی شهر بابکی به نگارش درامده است وچاپ هفتم خود را پشت سر گذاشته.عکس روی جلد تعدادی از رزمندگان راباحاج قاسم نشان می دهد که احتمالا تعدادی ازانان اکنون در جوار حق ارمیده اند.حجم کتاب حدود ۵۳۰صفحه می باشد که شامل ۶بخش است.بخش چهارم خاطرات همسر سردار وبخش پنجم جنگ عکس ونمایه نیز بخش ششم کتاب راشامل میشود.

کتاب به قطب عالم امکان وانسان کامل ومنجی عالم بشریت حضرت ولیعصر(عج)و به احیاگر اسلام ناب محمدی(ص)امام راحل(ره)و پرچمدار انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله)همچنین به شهدا،رزمندگان ،پدر ومادر وهمسر سردار ونهایتا دودخترشان اهداگردیده است

ازمقدمه مولف وبخش تقدیر وتشکربگذریم به بخش اول کتاب می رسیم که خود شامل دو فصل است.

دربخش اول درباب زادگاه خود میگوید واینکه فرزند ۶خانواده بود و۳برادرو۲خواهردارد.وی متولد سال ۴۶ در شهربابک از شهرهای قدیمی کرمان است.سردار باذکر خاطرات قدیمی ذهنیت تاریخی ما راروشن میکند وحس مشترک خیلیها را بیان میکند.اینکه وضعیت زندگی مردم ازنظر معاش پایین بود.مسجد محور فعالیتها بود.و ایت ا‌..ربانی املشی در این شهر مورد توجه مردم بود.

بخش دوم کتاب بابیست فصل بیشترین حجم کتاب رابه خود اختصاص داده که درباب دفاع مقدس است.شهریور ۵۹عراق به ایران حمله کرد وحسین معروفی در فروردین ۶۰عضو بسیج شد.اوازخانواده رضایتنامه گرفت ودر۳۰ ابان یکماه دوره اموزشی دید.پس ازپایان دوره به اهواز رفت.در مطقه جنگی رسم بود درهرسنگر دراصطلاح یک نفر شهردارشود وگردشی بود.انجا کلاس اموزشی وکوهنوردی وورزش صبحگاهی وعقاید بود‌.همه باهم رابطه خوبی داشتند.در بازگشت از جبهه نیز درمسجد خاطرات جنگ بازگو میشد.

در بازگشت از منطقه جنگی به بازدید ازخانواده شهدامیپرداختند.چندین بار در عملیاتهای مختلف جانباز میشود اما دراسرع وقت مجدداخود رابه خط مقدم میرساند.درسال۶۱رسماپاسدارمیشود.

درفصل نهم کتاب سردار از ازدواج خود میگوید ومراسم ساده ای که برگزارشد.

درفصل ده شاهد تبدیل گردان مستقل شهر بابک هستیم.همچنین تولد اولین فرزند سردار معروفی .درعملیات والفجر ۸ بعثیها ازبمب شیمیایی وگاز خردل استفاده میکنند.

نثر کتاب ساده وروان است و کاملا لحن عاطفی،روایی،تصویری وهیجانی دارد.

هردویاحداکثر سه صفحه خواننده بایک شوک مواجه میشود.گاه ذکر خاطره یا دیالوگ یاجمله قصار خواننده را متحیر میکند.گویی خواننده خود دروسط معرکه جنگ حضور دارد.

درادامه شاهد شهادت برادر بزرگتر معروفی هستیم که او حتی درتشییع برادر بزرگتر نمیتواند شرکت کند.همچنین دومین فرزند او به دنیامی اید‌.دراین کتاب نیز اشارتی هرچند مختصر به لشگر ۲۵ کربلا و مرتضی قربانی میشود. در فصل ۱۲ خواننده متوجه میشود که نام کتاب بیجهت به نام سرداربزرگ اسلام قاسم سلیمانی گره نخورده است.سردارمعروفی نبرد کربلای ۵ رانبرد تن باتانک میداند.

کتاب کشکولی ازاحساسات مختلف ومتضاد انسانی است.اشک ولبخند.خشم ونفرت.انتقام وترس.تراژدی وحماسه ،حق وباطل ونهایتا مرگ وزندگی.

معروفی فضای حاکم بر جبهه را دقیق تبیین میکند.ازروابط خوب رزمندگان.از برگزاری کلاسهای عقیدتی واموزشی تااموزش سلاح ووصیت نامه نوشتن تاکوهنوردی وورزش صبحگاهی ونظافت.اینکه نماز اول وقت یک حال دیگر دارد ودرنبود اب یازخمی بودن تیمم میکردند.اینجا یاد جمله شهید اوینی می افتیم که میگفت حکومت نمازگزاران!

وقاسم سلیمانی بامدیریت اعجوبه برانگیزش که گاه باجنگ روانی دشمن را سردرگم میکرد.جنگ یک جهان بینی وفرهنگ بود.اینطور نبود که فقط قصه مرگ وکشتن باشد‌.رزمندگان گاه باهم برف بازی هم میکردند.یکی ازاتفاقاتی که درجنگ افتاد واز برکات انقلاب بود وان نامگزاری ارزشی برخی عملیات ها واماکن واشخاص بود‌سردار معروفی نام گردان رابه مالک اشتر نامگزاری میکند ومسرت خاطر سردار سلیمانی رامهیامیکند‌

خواب یکی از الطاف الهی به مومنین است وخوابهای صادقه در هدایت انسان نقش بی بدیلی دارند‌چنانکه در قران از تعبیر خواب یوسف(ع)برای وزیر مصر یاد شده ویا درروایات ازتعبیر خواب ابن سیرین گفته اند که امام صادق (ع)به وی اعطاکرد.دراین کتاب نیز سردار معروفی وبرخی رزمنده ها به فراخور وضعیت خوابهای صادقه دارند.فصل بیست پایان بخش دوم است که باوجود قطعنامه ۵۹۸ بعثیها حملات گسترده ای به خرمشهر دارند.واین اتفاقات زمیته اسارت و دوران زینبی بچه های جبهه میشود.

دراین حمله همه جانبه نیروهای ایرانی باوجود غافلگیری میجنگند وبعضا مجبور به عقب نشینی میشوند ونیروهای باقی مانده به عنوان اسیر توسط نیروهای بعثی دستگیر میشوند.۳۱تیر ۶۷ به تعبیر سردار معروفی ترک وطن زخم خورده واغاز اسارت رخ میدهد.درست مثل واقعه کربلا.

اگر تاکنون جنگ اصغر بود اکنون جنگ اکبر در راه است.جنگ بانفس.جنگی که صبر زینبی میطلبد.

اگر تا دیروز سنگر دوست ودشمن جدابود اکنون در سنگر دشمن ودرکنار دشمن باید بود .

دوران اسارت دوران سختی است.علی الخصوص که اسم توراهم در صلیب سرخ ثبت نکرده باشند.

در زندانهای عراق که عمدتا فرماندهان بعثی مدیریت میکردند شکنجه امری طبیعی بود وهیچ حدو حدودی نداشت.ازانواع شکنجه های جسمی تاروحی.از فوحش وتوهین وتحقیر تا فضای تنگ واب ندادن وکتک شدید وتاشکنجه های روحی که حقیر ازذکربرخی دراین نوشتار معذوراست.واسراتنها بانماز جماعت ودعای توسل ونیایش وتوکل به خدا صبوری میکردند.
پس از مدتی زندان انان تغییر میکند .

بعثیها وحشی تر میشود.از ندادن اب وغدا تامشکل سیستم بهداشتی وبه وجود امدن امراض اسهال،اسهال خونی،گال،تا دادن روزنامه های بعثی وجزوات مجاهدین خلق برای ایجاد تفرقه وانحراف ایدئولوژیک.حمام ابتداهرسه ماه یکبار وبعدادرحد چندثانیه ماهی یکبار انهم دران سرمابااب سرد.تااینکه خبر مذاکرات ولایتی باطارق شنیده شد

درچنین شرایط سختی اسرا برمعنویت تاکید میکردند.از خوانش قران تاحفظ ان وحفظ روایات واموزش احکام.انها در زندان انتشارات اسارت راه انداختند.که علاوه بر موارد مذکور به نوشتن قران وادعیه میپرداختند.بعثیها هم بیکار نبودند وبرای تفریح اسرا را مدام تفتیش وبعد کتک میزدند ویامجبور میکردند تلوزیون عراق را که سخنرانی صدام وصحنه های غیراخلاقی پخش میکرد ببینند.

بعثیها یکبار درغذای اسراپودر لباسشویی ریختند که موجب مسمومیت اسراشد.دربین اسرا بعثیها جاسوس گذاشته بودند که تعدادشان اندک بود که باتدابیر امنیتی انهاشناسایی میشدند.

درزندان تکریت فضای هر زندانی یک متر ونیم بود.بعثیها بعضا اخباری مبنی بر عزل منتظری رابه داخل منتشر میکردند تا حس ناامیدی را دراسرا ایجاد کنند .همینطورشایعه ترور مسئولین.

 در تابستان بعثیها اسرا را درزیرافتاب سوزان وادار به راه رفتن میکردند ودر زمستان درسایه.تاجایی که میتوانستند از اسرا بیگاری میکشیدند وقدم زدن بیش از دونفر راممنوع کردند.اسرانیز فعالیتهای فرهنگی خودشان راداشتند وگاه برای ترساندن فرماندهان بعثی شایعه فرار را منتشر میکردند.

سال۶۸سال خاموشی خورشید وجود امام بود‌.یکسال پس از پذیرش قطعنامه ونوشیدن جام زهر.سردارمعروفی در خرداد ماه خواب عجیبی میبینند ودر ۱خرداد ۶۸ امام رابه بیمارستان میبرند.در شب ۱۴خرداد بعثیها شروع به پایکوبی میکنند.این روزها به زعم سردار معروفی جزو سخت ترین روزهای اسارت بود.پس از ان جمعه ها بسیار سخت میگذشت‌

در فصل ۷ بخش دوم کتاب بحث تبادل اسرامطرح میشود.واینکه برخی چون سردار جزو لیست صلیب سرخ نبودند وتوسط بعثیها تهدید میشدند.در معاوضه اسرا بالاجبار ریش اسرا رامیزدند که با ممانعت معروفی ومطهری انهاتهدید به عدم استرداد شدند.همچنین بعثیها برای مظلوم نمایی یا ارایه چهره دروغین از خود قران