سخنان تکان دهنده رئیس منابع طبیعی گالیکش:

این روزها که گرد و غبار ناشی از ویرانی نیلکوه موجی گسترده از اعتراضات را در شهرستان گالیکش و شرق استان به راه انداخته و داد مردم به عرش رسیده است ، نه تنها امیدی به بهبودی وضعیت فلاکت بار فعلی نیست ، بلکه قرار است ۴ هکتار دیگر از منابع طبیعی و جنگل نیلکوه در اختیار کارخانه سیمان قرار گیرد تا روند تخریب و ویرانی آن سرعت بیشتری به خود بگیرد .

چهار هکتار دیگر از نیلکوه به کارخانه سیمان واگذار می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، ابوذر خسروی یکی از شهروندان گالیکش در یادداشتی نوشت: این روزها که گرد و غبار ناشی از ویرانی نیلکوه موجی گسترده از اعتراضات را در شهرستان گالیکش و شرق استان به راه انداخته و داد مردم به عرش رسیده است ، نه تنها امیدی به بهبودی وضعیت فلاکت بار فعلی نیست ، بلکه قرار است ۴ هکتار دیگر از منابع طبیعی و جنگل نیلکوه در اختیار کارخانه سیمان قرار گیرد تا روند تخریب و ویرانی آن سرعت بیشتری به خود بگیرد . 

در این زمینه چند نکته اساسی قابل طرح است: 

۱_ چرا اداره کل منابع طبیعی استان و وزارت جهاد کشاورزی ، سیاست دو گانه را در پیش گرفته اند . مگر وظیفه ذاتی این وزارتخانه و ادارات کل زیر مجموعه صیانت از جنگل ها و مراتع کشور نیست؟ اگر هست پس چرا آقایان اجازه تخریب گسترده و غیر قابل جبران صخره و جنگل نیلکوه را به کارخانه ای می دهند که به اعتراف مدیر عامل آن در طول سالهای گذشته فقط ضرر داده است و تعداد افراد شاغل بومی آن بسیار اندک است. در مقابل اگر کشاورز روستایی شاخه ای از یک درخت را قطع کند، مرّ قانون را اعمال کرده و هر روز او را به دادگاه و محکمه می کشانند؟.

آقایان ! کارخانه سیمان جنگل را ویران کرده و شما نه تنها مانع آن نمی شوید، بلکه با اعطای مجوز تخریب ۴ هکتار دیگر از جنگل نیلکوه ، مهر تاییدی بر درستی!!! فعالیت ویرانگرانه کارخانه سیمان می زنید.

۲_ آیا دولت ها که اصطلاحا به نمایندگی از مردم اعمال قدرت و حاکمیت می کنند، حق دارند هر بلایی را بر سر منابع طبیعی کشور بیاورند؟ آیا قانون این اجازه را به دولت ها می دهد که حق تنفس هوای پاک را از ملت بگیرند؟ آیا هیچ راهکار حقوقی برای جلوگیری از این اقدامات فاجعه آمیز دولت ها علیه میراث طبیعی کشور و مردم بی دفاع وجود ندارد؟. 

۳_ از متن خبر مهندس سیجانی اینگونه بر می آید که اداره منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان موافقت خود را با واگذاری ۴ هکتار دیگر از منابع جنگلی نیلکوه گالیکش به کارخانه سیمان اعلام کرده اند و فقط موافقت وزارت صمت باقی مانده است. لذا همه آنهایی که دلشان برای گالیکش و منابع طبیعی آن می سوزد، باید وارد میدان شده و در حرکتی منسجم از طریق ارسال پیام های اعتراضی به وزیر صمت، ضمن تشریح اوضاع فلاکت بار نیلکوه و شهر گالیکش و روستاهای حاشیه آن، وی را از اعلام موافقت واگذاری ۴ هکتار باز دارند. علاوه بر آن همین اقدام را در مورد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع انجام دهند. سکوت ما، توسط مسئولین استانی و کشوری حمل بر رضایت شده و آنها کار خود را با قدرت هر چه بیشتر به پیش خواهند برد. عزیزانی که می توانند شماره تلفن وزرای جهاد کشاورزی و صمت را در اختیار دوستداران گالیکش و نیلکوه قرار دهند ، یک قدم به جلو بردارند . 

۴_ گرچه امیدی به ورود جدی دکتر آریان پور برای ممانعت از واگذاری ۴ هکتار دیگر از نیلکوه به کارخانه سیمان نیست ، (مگر خلافش ثابت شود) ، ولی می توان این موضوع را از طریق مجمع نمایندگان استان پیگیری کرد تا شاید آنها دلسوزتر از دیگران باشند و در مجلس اقداماتی را در دفاع از نیلکوه انجام دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار