سرجنگلبان ناهارخوران از برخورد جدی و قانونی و به موقع ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه قاچاق و کشفیات غیرمجاز در این حوزه خبر داد.

برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی در دستور کار ماموران یگان منابع طبیعی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان حسینی عنوان نمود طی روزهای اخیر از کارگاه های واقع در روستاهای نصرآباد جعفرآباد و نوده ملک چوب آلات زغال غیرقانونی و چلم غیرمجاز کشف و ضبط شد

وی اضافه کرد 80 کیسه زغال، 4 استر هیزم 2 متر راش 5 /1 متر ممرز و 8000 هزار شاخه چلم از کارگاه های مذکور کشف گردید

سیدحسینی با تاکید بر حضور به موقع ماموران یگان حفاظت تصریح کرد ماموران یگان حفاظت به طور شبانه روزی درحال گشت زنی در سطح استان  و بازدید از کارگاه ها بوده و با هرگونه تخلف به هر میزانی برخورد جدی و قانونی خواهد شد

ایشان در ادامه گفت برای تخلفات مذکور نیز پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند

سرجنگلبان ناهارخوران در خاتمه یاداور شد  ضمن کشیک های مداوم و شبانه روزی ماموران ما جهت جلوگیری از قطع و حمل چوب آلات غیرمجاز جنگلی از همه اقشار مردم تقاضا داریم در صورت رویت هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی مراتب را به سامانه رایگان و شبانه روزی 1504 اطلاع دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار