مدرسه مهربانی پارس گرگان حامی کودکان کار و بازمانده از تحصیل است.

کمپین سهم مهربانی برای کودکان کار و بازمانده از تحصیل + فیلم

به گزارش گلستان24، امیرعلی تجری مدیر مدرسه مهربانی پارس گرگان گفت: مدرسه مهربانی پارس اولین و تنها مدرسه خیریه برای کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل در سطح استان گلستان و شهرستان گرگان است.

تجری افزود: مردم می توانند با واریز به شماره کارت (بانک ملی) 6037991899993822 به نام دبستان مهربانی پارس در این کمپین سهم مهربانی شریک شوند.

مدیر مدرسه مهربانی پارس گرگان اضافه کرد: مردم با پرداخت ماهیانه 20 هزار تومان می توانند با شرکت در این کمپین از کودکان کار و بازمانده از تحصیل حمایت کنند.

شماره تماس های شرکت در کمپین جهانشاهی (09118689954) و تجری (09119734824) می باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار