17810 میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی سال 1398 به منظور اجرای پروژه های آبخیزداری شهرستان رامیان تخصیص داده شد

اجرای پروژه های آبخیزداری شهرستان رامیان از اعتبار صندوق توسعه ملی سال 98

به گزارش گلستان ۲۴؛ یداله رجبلو رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این اداره تصریح نمود تخصیص 17810 میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی سال 1398 به منظور اجرای پروژه های آبخیزداری شهرستان رامیان را گامی مهم در کاهش میزان خسارات و آسیب های احتمالی ناشی از تغییر اقلیم دانست

رجبلو بیان نمود در مواجه با چالش تغییر اقلیم و بروز سیلاب به عنوان یکی از تبعات آن اتخاذ استراتژی های پایدار ومناسب اجتناب ناپذیر می باشد که اقدامات آبخیزداری گزینه مناسب و سازگار با این پدیده به شمار می آیند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان اظهار داشت با عنایت به عملکرد مطلوب بسیاری از پروژه های آبخیزداری در مدیریت سیلاب تله اندازی رسوبات کاهش فرسایش خاک کاهش پیک سیل و جلوگیری از همزمان شدن زمان تمرکز سرشاخه ها ونیز حفظ بسیاری از زیرساخت ها تاسیسات راه‌های مواصلاتی در رخدادهای سیل به وقوع پیوسته طی سنوات گذشته به ویژه در سیل بزرگ فروردین ماه سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ملی استان در سال 1398 به پروژه های بخش آبخیزداری شهرستان مبلغ 17810 میلیون ریال اعتبار داده شده است

وی گفت این پروژه ها شامل اقدامات چون سرشاخه گیر، سنگی ملاتی و گابیونی به حجم  4800 مترمکعب در نقاط بحرانی و از پیش مطالعه شده حوزه های آبخیز شهرستان رامیان در حال اجرا می باشند

ایشان بیان داشت توسعه اقدامات بیولوژیک چون توزیع نهال مثمره، بذر یونجه و بذر گیاهان دارویی بین آبخیزنشینان در اراضی دیمزار کم بازده و شیبدار حوزه های آبخیز شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه 98 به مساحت 80 هکتار با هدف حفظ خاک و پیشگیری و کاهش فرسایش نیز در حال اجرا می باشد

وی با توجه به اتمام مطالعات تفصیلی اجرائی حوزه آبخیز سیاه جو افزود این اداره اجرای پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز سیاه جو را بعد از دریافت اعتبارات در سال های آتی در دستورکار قرار خواهد گرفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار