نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از اتخاذ تصمیماتی جدید برای چک تضمینی در این جلسه خبر داد.

تصمیمات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای چک تضمینی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، حسن نوروزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۲۰ ماده دیگر از طرح  حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسید، این مواد حقوق مادی اختراع به ثبت رسیده، حقوق معنوی، موضوع تقدیر از  مخترع، موضوع اختلاف بر سر ثبت اختراع، کمیته‌ رسیدگی کننده به این اختلاف، موضوع استفاده از اثر بدون اجازه مخترع را مورد اشاره قرار می دهد.

 

 وی افزود: در این جلسه همچنین لایحه اصلاح قانون چک در خصوص موضوع چک تضمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید،بر اساس این مصوبه چک تضمینی ثبت نام، مشخصات و شماره حساب گیرنده چک را در سامانه ثبت می شود و پس از آن فرد گیرنده یک ماه فرصت دارد تا چک را وصول کند، چنانچه صدور چک از زمان ثبت مشخصات گیرنده یک ماه بیشتر شد، باید برای صدور چک از سازمان پولشویی استعلام گرفته شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در خصوص جعل چک تضمینی ۶ ماه تا ۲ سال حبس درنظر گرفته شده است، چنانچه چک تضمینی مفقود شود، شخص صادرکننده و گیرنده چک باید هر دو در بانک حضور پیدا کنند و با پر کردن فرم مورد نظر چک جدید صادر می شود، از این پس چک تضمینی مانند چک عادی در سامانه سیاح ثبت می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار