در جلسه ی وبینار «الگوی تعالی مدیریت مدرسه» از اجرایی شدن این الگو در تمامی مدارس گلستان خبر داده شد.

الگوی تعالی مدیریت مدرسه در تمامی مدارس گلستان اجرا می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، ابراهیم حاجیلری معاون آموزش متوسطه استان در مصاحبه با استودیو همکلاسی از برگزاری جلسه ی ویدئو کنفرانس« الگوی تعالی مدیریت مدرسه» پیش از ظهر سه شنبه 4آذر 1399با حضور مرضیه مسگر زاده رییس اداره متوسطه ی اول وزارت آموزش و پرورش و معاونان ایشان خبر داد.

 مسگرزاده در این جلسه اظهار داشت: تفکر به عنوان گام اول برای دستیابی به هدف بوده وکیفیت بخشی به عنوان یک ضرورت در آموزش و پرورش مطرح است و الگوی تعالی،  برنامه ریزی صحیح و نقطه عطف تمامی فعالیت ها ست، به همین دلیل در برنامه ی تعالی به دنبال کیفیت بخشی هستیم و می خواهیم تفکر گرایی را در منطق کارها تقویت نماییم.

وی در ادامه افزود: الگوی تعالی مدیریت ، طراحی ، به کارگیری و استقرار سیستم توسعه مدیریت است و ارتقای کیفیت و تعالی مدیریت مدرسه، نیازمند بهره گیری از سبک های رهبری، مدیریت مشارکتی ، فرایند محور و جامع است.

فاطمی، معاون آموزشی دفتر متوسطه اول وزارت نیز خاطر نشان نمود: از نظارت به عنوان حامی رشد و ارتقای معلم یاد می شودو نظارت در شرایط بحران و کاهش آموزش های حضوری می تواند نقش تعیین کننده ای در ارتقای آموزش داشته باشد.

حاجیلری دراین باره بیان داشت: الگوی تعالی مدیریت مبانی نظری را عملیاتی می کند، با توجه به این که 47 درصد جمعیت استان روستایی هستند این الگو در گلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا الگوی تعالی مدیریت مدرسه در تمامی مدارس استان اجرا می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار