سرپرست شرکت گاز استان گلستان تأکید کرد: کاهش یک درجه دمای منزل باعث 6 درصد صرفه جویی در گاز خواهد شد

کاهش یک درجه دمای منزل باعث 6 درصد صرفه جویی در گاز خواهد شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ مهندس علی طالبی در مصاحبه با پایگاه خبری گاز گلستان افزود: همکاری وهمیاری مشترکین خانگی در زمینه مدیریت بهینه مصرف می تواند کمک بسیار خوبی برای استمرار جریان گازباشد که در این رابطه مشترکین گرامی می توانند با کاهش حداقل یک درجه دمای منزل خود، حدود 6 درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
وی افزود: در وضعیت فعلی با وجود سردی شدید هوا ، میزان مصرف گاز استان بالاست ومشترکین عزیز باید نهایت صرفه جویی را داشته باشند تا انشاء بتوانیم مانع ازافت فشار گازباشیم.  
طالبی با بیان اینکه با صرفه جویی مشترکین نیازبه قطع گاز مشترکین سایر بخشها  نخواهد بوداظهارداشت: همه ما می توانیم با مدیریت مصرف دراستمرارجریان گاز کمک کنیم وازقطع شدن گاز واحدهای صنعتی و تولیدی نیز جلوگیری نمائیم.
 سرپرست شرکت گازاستان گلستان با اشاره به اینکه کاهش صرفه جویی می تواند علاوه برکاهش هزینه سبد انرژی خانوار ما را دراستمرار جریان گاز کمک نماید تصریح کرد:با توجه به اینکه درحال حاضر بیش از 72 درصد سبد انرژی استان از گازطبیعی تامین می شود اگراز این انرژی پاک درست استفاده نکنیم قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: با عنایت به بررسیهای انجام شده مصرف گاز ایران نسبت به خیلی از کشورها بالاست که باید مصرف بهینه مورد توجه قراربگیرد تا بتوانیم ازگازطبیعی درچرخه صنعت و برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشوراستفاده نمائیم.
 مهندس طالبی درخاتمه اظهارداشت:گازطبیعی یک نعمت بسیارخوب وارزشمندی بوده که ازسوی خداوند متعال به انسان هدیه داده شده است و اگردرحین مصرف به نکات ایمنی توجه شود خسارت های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار