گفته می‌شود درخواست بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

کمیسیون تلفیق و بازنشستگان هما

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گسترش نیوز، با توجه به وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگان هما، درخواست کمک هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی هما مطرح شد.

گفته می‌شود درخواست بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در صورت تصویب این طرح و ارائه کمک دولت به صندوق بازنشستگی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌توان برای بازنشستگان این بخش آرامش خاطری ناشی از امکان دریافت حداقل حقوق و مزایای سال آینده را باتوجه به خدمات فراوان آنها در مشاغل پرخطر متصور بود.

 

 

براساس اخبار، این پیشنهاد با نظر موافق اکثریت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همراه شده و حالا بازنشستگان هما در انتظار همدلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.

براساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به ایجاد شرایط مناسب و عدالت در پرداخت‌ها به بازنشستگان است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار