حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در ابتدای سال ۱۳۹۹ به صورت سنواتی ۱۵ درصد و در قالب همسان‌سازی نیز بین ۲۲ تا ۵۷ درصد افزایش یافت.

جزئیات متناسب‌ سازی و افزایش حقوق بازنشستگان + جدول

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گسترش نیوز، با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران متناسب بزای حقوق بازنشستگان کشوری برای رسیدن به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان هم گروه از مهرماه ۱۳۹۹ اجرای شد. در نتیجه آن حقوق این عزیزان ۴۵ درصد نسبت به ابتدای سال و ۷۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافت. با افزایش مذکور، متوسط حقوق بازنشستگان به حدود ۵ میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسید.


حقوق۱

حقوق۲ 

ارسال نظر

آخرین اخبار