مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از مهر امسال تا بهمن ماه، بر مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای گلستان مقدار بارندگی تجمعی در گلستان ۳۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

بارندگی در گلستان ۳۵ درصد کاهش یافت

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از اول مهر امسال لغایت ۳۰ بهمن بر مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای در گلستان مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۱۵۶ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلند مدت با ۲۴۱ میلی متر، ۳۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: طی این مدت بارش در حوضه آبریز گرگانرود ۳۷ درصد، اترک سفلی ۳۰ درصد، قره سو ۳۷ درصد، نکارود علیا ۲۰ درصد و در خلیج گرگان ۲۷ درصد نسبت به بلندمدت کاهش یافته است.

حسینی در خصوص متوسط دمای اندازه گیری شده، بیان کرد: در ایستگاه معرف دشت متوسط دما ۱۳.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۳.۱ درجه سانتیگراد، ۰.۵ درجه افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اضافه کرد: همچنین در ایستگاه معرف ارتفاعات متوسط دمای ثبت شده ۶.۳ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلند مدت با ۵.۷ درجه سانتیگراد، ۰.۶ درجه افزایش را شاهد هستیم.

وی گفت: همچنین رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۶ درصد تا ۶ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

حسینی بیان کرد: ذخیره آبخوان های استان با ۱۰۰ میلیون مترمکعب، نسبت به آمار دوره بلند مدت حدود هشت درصد کاهش یافته است.

طبق گفته وی آبخوان های کم عمق حدود ۵۹ میلیون مترمکعب و آبخوان های عمیق حدود ۴۱ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار