با حکم وزیر کشور فرماندار جدید علی آباد کتول و گالیکش در شرق استان گلستان منصوب شدند.

معرفی فرمانداران جدید علی آباد کتول و گالیکش
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان با برگزاری مراسمی با حضور احسان مکتبی معاون سیاسی امنیتی استاندار مجتبی جمالی به عنوان فرماندار جدید شهرستان علی آباد کتول معرفی و از حسن سوخته سرایی، سرپرست فرمانداری که به مدت ۷ ماه عهده دار این سمت بود قدردانی شد.
مدیر کل مدیریت بحران گلستان از جمله سوابق مجتبی جمالی است.
همچنین در مراسم دیگری احمد تجری مفرد بعنوان فرماندار جدید گالیکش منصوب و از علی اصغر میرزایی فرماندار سابق این شهرستان قدردانی شد.
علی اصغر میرزایی به مدت ۱۴ ماه فرماندار گالیکش بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار