دستفروشان در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی اجازه فعالیت ندارند.

فعالیت دستفروشان در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بهداشت نیوز، دستفروشان از مسوولین بخواهند محل هایی که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده است ترجیحاً در محل‌‌های روباز باشد.

 
دستفروشان از شهرداری منطقه خود بخواهند سطل های زباله به تعداد مورد نیاز در محل فعالیت آنها قرار دهند.
 
دستفروشان به خاطر داشته باشند فعالیت کاری آنان، براساس محدویت‌های ذکر شده در مصوبات ستاد ملی کرونا است.
 
دستفروشان از شهرداری منطقه خود بخواهند هر روز در پایان فعالیت بازار، پسماند ها را در کیسه های پلاستیکی محکم و غیر قابل نشت جمع آوری کنند.
 
دستفروشان به خاطر داشته باشند در محل هایی که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده است، امکان دسترسی به سرویس های بهداشتی وجود داشته باشد.
 
دستفروشان از شهرداری منطقه خود بخواهند تبلیغات محیطی در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در محل فعالیت آنها قرار دهند.
 
دستفروشان به خاطر داشته باشند فواصل قرارگیری محل فعالیت آنها، حداقل فاصله 1 تا 2 متر است.
 
دستفروشان باید علاوه بر رعایت فاصله ایمن (حداقل یک تا دو متر)، در صورت امکان، مسیر ورود و خروج افراد را جدا کنند.
 
تمامی دستفروشان باید از وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) استفاده کنند.
 
دستفروشان باید پروتکل های بهداشتی را در محل فعالیت خود رعایت کنند.
 
فروشندگان از مشتریان خود بخواهند به جای تبادل وجه نقد از دستگاه‌های کارت خوان استفاده کنند.
 
فروشندگان مواد غذایی باید کارت بهداشت معتبر به همراه داشته باشند.
 
دستفروشان، باید از خوردن و آشامیدن در حین کار خودداری کنند.
 
دستفروشان باید از دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنند.
 
دستفروشان باید از عرضه و فروش مواد غذایی فاقد بسته بندی خودداری کنند.
 
دستفروشان در صورت امکان از یک حائل مثل پرده نایلونی (مشمایی) بین خود و خریدار استفاده کنند.
 
دستفروشان به خاطر داشته باشند گشت های کنترل بهداشتی جهت پایش و نظارت بر عملکرد آنها روزانه انجام می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار