نگاهی بر آنچه که در گلستان برای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید رخ داد.


جهش تولید در گلستان در سال ۱۳۹۹

ارسال نظر

آخرین اخبار