کشاورزان گلستانی از قدم نهادن بر روی فرش رنگارنگ بیمه محصولات کشاورزی خاطره خوبی ندارند.


ضرورت بهبود وضعیت بیمه محصولات کشاورزی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز گلستان ؛ نا باردهی و سرمازدگی امسال محصولات باغات مرکبات نتیجه گرمای بی سابقه در بهمن پارسال و سرمای شدید پس از آن است.

تا جایی که برخی از باغات مرکبات گلستان تا ۷۰ درصد خسارت دیدند و چیزی در حدود ۲۵۰ تولید کننده مرکبات در گلستان دچار خسارت بیش از ۵۰ درصدی شوند.
کارشناسان یکی از راه کار‌های کاهش خسارت‌های از این دست را، بیمه کردن محصولات کشاورزی می‌دانند هر چند کشاورزان و باغداران تجربه خوبی از آن ندارند.
این در حالیست که بیمه محصولات کشاورزی باید پناه گاه امید بخشی برای کشاورزان باشد و بخشی از موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد.

گفتنیست که گلستان با تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن مرکبات رتبه ششم تولید این محصول را در کشور دارد.

لینک مشاهده فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار